);">

Jeg ser etter informanter og observanter

Som kanskje noen har fått med seg, skriver jeg for tiden masteroppgave ved NTNU, Sosialantropologisk institutt, om blogging. Selv om det er et alt for vidt begrep for oppgaven, så er i alle fall temaet blogging. Jeg skal linke dette opp i mot identitet.

Jeg har tidligere lagt ut noe info om dette og også forespurt om jeg kan få intervjue noen bloggere, eller sågar lesere. Se her for nærmere beskrivelse.

Noen har allerede meldt sin interesse for å stille opp i intervju, noe jeg takker for, men jeg trenger flere interesserte, så er du interessert i å delta i et spennende "prosjekt" - ta kontakt med meg, i første rekke på kommentarfeltet, eller ved å sende meg en "mail" på blogg.no. De som plukkes ut vil bli tatt kontakt med. Intervjuene må foretas face-to-face, fordi det er kvalitative intervju jeg vil foreta. Dette kan jeg ikke gjøre over telefon. Jeg kan enten komme dit du bor eller for de av dere som bor i Trondheimsområdet så treffes vi på NTNU, Dragvoll, eller et annet sted som passer best for begge parter.

Men jeg trenger også observanter. Dette er bloggere jeg vil følge over en viss tid (ca. ett halvt år), og dette vil også kreve at jeg må utføre det som kalles deltakende observasjon. Dette kan jeg gjøre på flere måter, bl.a. ved å følge blogger over tid, men også ved at jeg følger bloggere i hverdagen, f.eks. en ukes tid. Dette krever noe av begge parter og du må tenke deg om både to og tre ganger før du eventuelt sier ja til noe slikt.

Alle som deltar i studiet vil være fullstendig anonyme i oppgaven og navn på både personer og blogger vil ikke oppgis til andre eller være kjent for andre enn meg. Se denne siden fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) for nærmere info om hvilke krav som stilles.

Jeg vet at enkelte bloggere treffer hverandre innimellom. Kan jeg få være med på et slikt treff? F.eks. når dere møtes på et sted og skal være sammen. Dette er stedsuavhengig da jeg er mobil. Trenger noen som kan tenke seg å bli "studert" på et slikt "treff". Alder, kjønn og bosted er i utgangspunktet ikke av avgjørende betydning, men du må selvsagt være voksen, dvs. over 18 år. Informanter eller observanter under 18 år er uaktuelle for min studie.

Ta kontakt så snart som mulig. Selve "feltarbeidet" vil skje fra januar til juni/juli 2016, dvs. neste år, men det er jo bare 2-3 måneder til. Jeg kan ikke love deg noen betaling for dette, men derimot så får du muligheten til å bidra til min forskning på området, noe som i seg selv etter min mening er spennende.

Ønsker du nærmere opplysninger om studiet, ta kontakt med meg.



 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar





hits