);">

Jorden er rund som en...pannekake?

 

Det eksisterer i dag to dominerende forklaringer på hvordan verden ble til. Disse skal jeg komme tilbake til. Tenk først litt på hvordan du tror verden har blitt til. Hvorfor er den for eksempel rund og ikke flat, eller firkantet, eller formet som et rør?  Når jeg tenker på verden, så tenker jeg på Jorden, altså jordkloden, denne runde planeten i vårt solsystem av øvrige runde planeter. Alle planeter er runde. Så langt har man ikke funnet noen planeter med andre former i verdensrommet. For ikke så lenge siden trodde man Jorden var flat som en pannekake og at verden sluttet når man kom til endene - det er der uttrykket verdens ende stammer fra. De tidlige menneskene hadde neppe sett store båter forsvinne i horisonten. Og når de fikk se det, var de overbevist om at båtene tippet over kanten når de forsvant i synsfeltet. For det var jo det de trodde de så, på grunn av jordkrumningen. I dag vet vi at jorden er rund som en pannekake.

 

Verden "oppdages"

Verdens sentrum bestod for noen seks, syv hundre år siden av landene i dagens Europa - Spania, Italia, Portugal, Nederland, Frankrike og England. Det var her maktens sentrum lå fordi disse landene hadde skip som kunne seile til fjerne strøk og erobre andre land og bringe rikdom fra disse landene hjem til seg. Resten av verden besto av det som før var Romerriket og Hellas, samt Egypt og også India og Kina, samt Peru og Mesopotamia. Alt annet enn disse landene var en ikke-sivilisert verden i europeiske øyne, og menneskene som satt med makten i Mellom-Europa brukte det de hadde av maktmidler til å erobre stadig nye områder.

Skandinavia bestod for det meste av fjell og snø og is, da også, og Norge var ikke som nå, et rikt land. I Norge bodde det knapt nok mennesker, og de som bodde der var lutfattige og usiviliserte. Norge og Skandinavia for øvrig, var for landene i sør fullstendig uinteressante. Derfor har Norge, Sverige eller Danmark aldri vært kolonier. Det var ingen rikdommer her, mente de. De skulle bare ha visst.

 På 1400-tallet begynte noen portugisiske, britiske, spanske og nederlandske sjøfarere å seile på måfå rundt på de store hav, og mer eller mindre tilfeldig kom de til fjerne land. Verden var større enn de hadde tenkt. Merkelig nok bodde det folk der også. Og det var store rikdommer der. Kongene i de landene som sjøfarerne kom fra ville at disse landene de kom til skulle tilhøre seg, fordi det var så mye rikdom der, og de røvet til seg det de ville ha og fraktet dette hjem til Portugal, Spania, Nederland og Storbritannia. India og en rekke andre land var britisk eiendom - kolonier - langt inn i vår tid. Britene lærte inderne å spille blant annet cricket. Det var en tabbe. I dag er det indiske landslaget mye bedre enn det britiske. Men det er en annen historie.

I mange land i Afrika, blant annet i Kongo, er fransk hovedspråket den dag i dag. Selv om de fleste som bor der aldri har vært i Frankrike. I Amerika er spansk, portugisisk og engelsk det offisielle hovedspråket. Bare tyskerne klarte ikke å spre språket sitt noe sted, selv om de prøvde hardt rundt 1939-45. Foruten tyskere som har emigrert, er det bare amish-folket som snakker tysk i USA i dag, selv om de utmerket godt kan engelsk.  Norge har aldri hatt kolonier, hvis vi ser bort fra noen fjerne øyer i Antarktis. Men der bodde det ingen innfødte. Derfor er det kun i Norge vi snakker norsk.

 

Columbus oppdager "India"

Columbus trodde nok at veien til India var kortere enn den var.

En som het Columbus og kom fra Spania påstod at han "oppdaget" Amerika på 1400-tallet, selv om det allerede bodde mennesker der lenge før han kom dit, faktisk hele 40 000 år før han "oppdaget" den delen av verden. For øvrig vet alle at han først trodde han hadde kommet til India da han ankom det som i dag heter De Vestindiske øyer, på østkysten av Mellom-Amerika. Columbus prøvde nesten over natten å gjøre de som bodde der til siviliserte, spanske mennesker. Det gikk ikke så bra. De som bodde der hadde intet ønske om å bli spanjoler, eller såkalt siviliserte. Men etter hvert måtte de innfødte, enten de ville eller ikke, både begynne å gå med klær og å spise med kniv og gaffel.

Columbus mente, i motsetningen til kongen av Spania, at jorden var rund og ville bevise dette overfor Kongen og resten av de som mente jorden var flat. Det var ingen bratt kant der verden plutselig sluttet, mente Columbus. Columbus mente Jorden var like rund som månen og sola. Det var derfor han la ut i båt i bevisst feil retning, vestover, når han skulle til India, som alle "visste" lå i østlig retning. Nesten alle lo av ham. Alle mente han ville seile rett utfor kanten, der horisonten sluttet et sted utenfor kysten av Spania. Ingen trodde selvsagt de ville se snurten av Columbus mer. Sikkert like greit, mente nok mange. Hvem tror vel at Jorden er rund? Å påstå dette var like oppsiktsvekkende som om noen i dag hadde påstått at jorden er flat.

Columbus trodde nok at veien til India var kortere enn den var. Selv om det er langt nok fra Spania til Amerika også, hadde han likevel ikke kommet mer enn halvveis da han støtte på land da Atlanterhavet tok slutt i vest. Columbus sa da til mannskapet at han hadde kommet til India, det var det eneste landet han visste om som lå så langt borte, eller så var han kanskje så lei av havet at han tok en "spansk" en og innbilte de andre at den første og beste holmen de kom til var India. Dessuten hadde de sluppet opp for mat og folk hadde fått noe som heter skjørbuk.

På den tiden fantes verken data eller mobiltelefoner, så han måtte seile hele veien tilbake før han kunne fortelle noen om funnet sitt. Gjett om spanskekongen ble forundret da han så Columbus' flåte komme tilbake fra vest, attpåtil med innfødte indianere. Betegnende nok kaller man fremdeles urfolket i Amerika indianere, på engelsk indians, kun som følge av Columbus' mislykkede India-ferd. Da det gikk opp for Columbus at det ikke var India han hadde kommet til, men et helt nytt land og verdensdel, fikk han det for seg at det var han som hadde "oppdaget" denne nye verden. Selv om det som sagt hadde levd mennesker der i nesten 40 000 år.

 I dag bor det imidlertid flest europeere i Amerika, særlig i USA. Dessuten bor det mange fra det afrikanske kontinentet der også, de fleste etterkommere av slaver som de europeiske amerikanerne hentet fra Afrika for å slave for seg. Også mange nordmenn dro til USA, eller Junaiten som man sa den gangen. Junaiten var nordmennenes navn på USA.

Indianerne i "Junaiten"

Nordmennene og de andre europeerne som dro til Junaiten likte ikke indianerne, som hadde en lei tendens til å bruke pil og bue mot alt og alle, samt begynte å skalpere folk som ville bosette seg i Amerika. "Indianerne må vekk!" sa europeerne, og gikk til krig mot indianerne. Indianerne hadde verken kanoner eller gevær som de "amerikanske" soldatene hadde, så i dag er de nesten utryddet og kalles i dag med et fint ord for urfolk. Betegnelsen indianer holder imidlertid på å bli et skjellsord, på lik linje med neger, hottentott og buskmann, som ingen vil bli kalt lengre. En tidligere norsk statsminister kalte de som bor i Kongo for Bongo. "Bongo fra Kongo", sa han på TV. Da ble det bråk.

Ingen indianer eller neger (de som føler seg forulempet får ha meg unnskyldt, men det het faktisk det for mindre enn 25 år siden) har noen gang vært president i USA. Mange synes i dag at det er fint at en mann med afrikanske aner har vært president i USA. Det kalles et stort fremskritt når andre enn de med hvit hud også kan få bestemme litt.Men fremdeles venter vi på den første indianerpresidenten. Den berømte apachekrigeren Geronimo kunne blitt en bra president. Men han var ikke kvalifisert i den tiden han levde, han snakket ikke engelsk og sa bare Ugh! Utryddingen av indianerne, inkludert Geronimo, tok slutt på 1800-tallet, da indianere og cowboyer kriget siste gang mot hverandre. Cowboyene vant og begynte å synge country & western-sanger for indianerne. I dag er Bruce Springsteen den mest kjente country & westernsangeren med sangen "Born in the USA" - født i USA. Han har også laget en annen sang om frihet som heter "This land is my land" - dette er landet mitt! Denne Springsteen har virkelig ordet i sin makt.

Indianerne ble selvsagt ikke utryddet av cowboyer, slik det er fremstilt i western-litteraturen, men av opprinnelige europeiske soldater med gevær og kanoner. Indianerne stod i veien for de som kom fra Europa og ville ta over Amerika. Etter at indianerne var kjempet ned ble de som fortsatt levde plassert i store interneringsleirer som amerikanerne kalte reservater. Der måtte de blant annet lære å gå i dongeri og å spise med kniv og gaffel, som siviliserte amerikanere. Og de måtte slutte med denne skalperingen. Man sa at indianerne var blitt tamme. Med et fint ord heter dette sivilisert. Noe positivt kom det likevel ut av alt dette - Columbus fikk bevist at jorden er rund. Og hadde ikke Columbus tatt turen over "dammen" hadde vi ikke hatt Coca Cola i dag.

 

Hvordan verden ble til

Hvis du nå har rukket å tenke litt på hvordan du tror verden ble til så mener du sannsynligvis, hvis du ikke er en troende, at verden - eller jordkloden - ble til i et kjempesmell (The Big Bang!)en gang for mange milliarder år siden. Dette er i alle fall den vanligste - og mest vitenskapelige forklaringen i dag. Vitenskapsmenn mener til og med de kan bevise dette. Hvordan vet jeg ikke, selv om jeg har sett utallige programmer om dette på TV.

Kortversjonen er at det for mange milliarder av år siden oppstod en urkollisjon av ufattelige dimensjoner ett eller annet sted i verdensrommet. Da ursmellet kom medførte dette etter hvert at jorden og utallige andre legemer ble formet i en usigelig langsom prosess til runde klumper som vi i dag kaller planeter og stjerner. Jorden lå først øde i mange milliarder av år, før det etter hvert ble formet hav, sjøer og land slik vi kjenner verdenskartet i dag. Alt liv var i starten kun bestående av enkle celler, deretter omformet vi oss i løpet av flere millioner år til pattedyr, fugler, amfibier og alle andre vesener som vi i dag vet kryper, kravler, flyr eller går omkring på Jorden. Også vi mennesker ?ble til?, selv om det ikke er full enighet hvor vi kom inn i bildet blant alle de vesenene som kravlet opp fra havene. Det mangler et utviklingsledd et sted, som på engelsk kalles "The missing link". I følge vitenskapsmenn har våre forfedre hatt haler, fordi vi fremdeles har rester etter dette i form av et halebein, nederst i setepartiet av skjelettet. Dette mener noen beviser at vi nedstammer fra dyrene, og særlig apene.

Verdensrommet er fremdeles under utvikling, skal vi tro vitenskapen. Nå snakkes det om kvantefysikk i rommet. Man leter fremdeles etter liv i verdensrommet. Om noen fra andre planeter leter etter oss vet vi ikke. Hittil er det ikke funnet noe liv i verdensrommet, annet enn på Jorden, men her nede prøver vi bare å ta livet av hverandre. Mennesker har fremdeles ikke fysisk kommet lengre enn til Månen, i verdensromsmålestokk er ikke det særlig imponerende. USA "plantet" i 1969 det amerikanske flagget på Månen, akkurat som britene gjorde da de kom til India for lenge siden.

Da jeg var barn gikk det på Barne-TV noe som het Romlingane. Disse kunne ikke snakke, men brukte i stedet plystring som "språk". Disse levde på Månen og var ut i fra det jeg kan fastslå i dag - i voksen alder - ikke akkurat det jeg vil kalle intelligente. Da jeg var barn var jeg og mange andre barn overbeviste om at disse faktisk bodde på Månen. Men da mennesker landet på månen så de at den kun bestod av stein, og det bodde ingen der. Heller ikke Romlingane var der. Etter dette ble jeg mer skeptisk til barne-TV. Var ikke barne-TV sant likevel? Amerikanerne har ikke vært på Månen på over 40 år. Men amerikanerne er visst veldig stolte av å ha vært de første menneskene på månen. Og det amerikanske flagget står der fremdeles.

 

Eurodietten virker ikke...

...ikke "america-dietten" heller...

woman weight loss silhouette
Licensed from: adrenalina / yayimages.com

#juicefaste #eurodiet #vektnedgang

 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#bilder #foto

.

Harajuku Iyahoi

Besettende sang...


 

"Denne gangen skal jeg klare det" (Well...show me!)

Nå er det juice igjen. Før har det vært te. "Slanke-te". Men nå er det altså juice igjen. "Slanke-juice" (har vi lest det før, kanskje? Ja, tror det...). Jeg snakker selvsagt om "bloggeren fra provinsen", som i alle fall de siste 4-5 årene har vært på en konstant slankekur, som merkelig hvor enn det er; ikke virker. Ingen av dem! Og bloggeren har sannsynligvis forsøkt ALLE tilgjengelige slankekurer og remedier som er å få kjøpt, på butikker både på nett og som er lokalisert i byen. Og dette selv om bloggeren har blogshoutet minst 2592 ganger det samme postulatet: "DENNE GANGEN SKAL JEG KLARE DET!". Well...som jeg skriver i parentes i overskriften...SHOW ME!

Denne gang skal det sies til bloggerens fordel at slanke-produktet er selvlaget og ikke kjøpt DYRT på en eller annen "klinikk" eller "life store" som lever av å narre godtroende kunder til å prøve dyre slanke-produkter "med dokumenterte virkninger", og som man i stedet for å si inneholder for det meste VANN, opplyser på flaskene at inneholder "aqua", som er den medisinske og latinske benevnelsen på samme veske, og som man derfor gir et inntrykk av er et slags medisinsk-relatert produkt. Men vann er det også når det kalles "aqua", merkelig nok... Og merk at slankeproduktene kun virker hvis du betaler for dem. Helst skulle det vært retur-rett på slankeprodukter som ikke virker, men det er det ikke. For da hadde slanke-bransjen gått konk.

"Denne gangen skal jeg klare det", skriver bloggeren. OK...show me, sier jeg da nok en gang, for vi som mer eller mindre frivillig har fulgt bloggerens uteskelser om alle de 142 slankekurene som er tatt i løpet av en 4-5 årsperiode, har mer en 32 ganger lest denne setningen på bloggen: DENNE GANGEN SKAL JEG KLARE DET! Vel, jeg ikke bare tviler, jeg tror det ikke. Ikke et sekund tror jeg det, for jeg vet...at heller ikke denne gangen kommer vekta ned på bloggerens ønskede idealvekt. "Jo-jo-slanking" kaller man det med et litt populistisk begrep.

Jeg HÅPER selvsagt, på bloggerens vegne, at bloggeren klarer det...for intet hadde vært bedre enn at noen endelig kunne "dokumentere" at et slankeprodukt  kan sies å virke, for det er ikke medisinsk fastslått enda. Til og med i 2017 er det INGEN som så langt har oppfunnet et SLANKEPRODUKT som virker. For slankeprodukter som VIRKER finnes bare i ukebladene. Og selvsagt i kommersielle aktørers reklamer når de skal selge produktene sine.

Når en person har for høyt BMI (slå opp ordet hvis du ikke vet hva det er) og går til legen, så er det ingen leger som skriver ut noen resept på et slankemiddel du kan kjøpe på en eller annen butikk som kaller seg "klinikk". De blir satt på diett og blir samtidig bedt om å legge om kostholdet, samt begynne å trene. Ikke rompeøvelser som "treningsbloggere" gjør, for det er som regel ikke bare den som trenger mest "slanking", men kroppen generelt. Og selv om pasientene vil ha resultater gjerne over natta, tar de fleste medisinske dietter noe tid å gjennomføre. Vi snakker gjerne måneder. Men heller ikke medisinske dietter er noe sikkerstikk i forhold til å oppnå antatt resultat.

Den beste SLANKEKUREN for å bli "tynn" og som har garantert virkning er enkel men ikke særlig sunn; slutte å spise og å bare drikke vann en periode. Du raser garantert ned i vekt. Men kroppen vår er "laget" for å bli tilført energi, og selv om du kunne overleve ganske lenge på bare vann, vil kroppen til slutt "skrike" etter energi. Ofte mye energi, alt etter hva vi gjør til daglig. Så mat vi ha. Ofte variert mat, bestående av både kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt. Kroppen trenger dessuten vedlikehold i form av trening. Men det jeg har sett av "slike" som gang på gang proklamerer at de er på sin 149. slankekur er at de tror at det er ett eller annet "slankeprodukt" kjøpt på en "klinikk", eller som i dette tilfellet, laget og mikset selv, som er den utløsende faktoren som skal trylle en slank. Jeg hadde trodd at man i 2017 hadde skjønt dette, at INGEN SLANKEPRODUKTER VIRKER, men dette trodde jeg også i 1985, så....vel vel.. Jeg har gitt opp troen på at folk skal skjønne dette...

Nå skal jeg ha meg en kaffe og et skolebrød, så får du fortsette å drikke "slanke-juicen" din. Selv skal jeg avslutte fredagen med et trivelig måltid på Fridays i Trondheim. Kom gjerne innom så snakkes vi!

Weight loss
Hurra! Jeg klarte det! Jeg gikk ned 2 kilo!

Licensed from: BDS / yayimages.com


#vektnedgang #slanking #helse #trening #eurodiet #ferskpressetjuice

Deep Purple til Trondheim 8. november

I dag ble billettene til Deep Purples konsert i Trondheim 8. november i Trondheim Spektrum lagt ut for salg via Ticketmaster. Klokka 9 åpnet billettsalget og billettene ble "revet vekk" allerede etter 8 minutter. 4500 billetter ble solgt i en fei, og da var det om å gjøre å stå opp til rett tid for å sikre seg billetter. Deep Purple har alltid vært en av mine favorittgrupper fra ungdomstiden, da jeg hørte livealbumet "Made in Japan" for første gang. Og selv om to av de største "heltene" fra ungdomstiden ikke lengre er med i DP, Ritchie Blackmore (ga seg i 1993) og Jon Lord (ga seg i 2002, død 2012), så er fremdeles DP noe som absolutt er verdt å høre live.

Det har vært en variert besetning opp gjennom perioden, men musikken lever i beste velgående. Gutta boys er ikke noen ungsauer lengre. Roger Glover er 71 år. "Jeg er 71 og ingen ungdom lenger, i alderen der flere og flere av mine jevnaldrende venner faller døde om. Jeg ønsker å spille til jeg dør og håper det er lenge til, men du vet aldri, sier waliseren på telefon fra Sveits", til Adresseavisa (Adressa, nettutgangen, 13.02.2017). Uansett alder, DP er DP og 8. november får jeg se ett av mitt band som har betydd mest for meg opp gjennom "tidene".

Om jeg fikk billett? Hva tror du? 

And it keeps coming...

Crazy Crazy Halloween. (Ja, jeg vet det er i oktober, men jeg kunne bare ikke ikke poste denne).

Fashion Moooooooonster!! Kanskje hadde hun motebloggere i tankene da hun skrev denne?
 

Kyary Pamyu Pamyu /Japan

 

...and it keeps coming (2morrow)
 

Kyaru Pamyu Pamyu Candy Candy

Å, så herlig! Jeg har funnet min favorittgruppe. Et i utgangspunktet genialt (uttales 'sjenialt') prosjekt. Lag så sukkersøte låter som mulig, med alle klisjer som finnes i verden og fremfør dem så søtt du kan og med all den teksten som du vet folk faller åååååååå..., så søtt for. Som "Candy Candy, Candy-Candy-Candy...Chewing, chewing. chewing..." og fremfør den med en slags hypnotisk dokkestemme. Nesten så jeg ikke får disse låtene av hjernene mine (ja, jeg har flere...).(hjerner? Nei, LÅTER! flere kommer ---

Vi snakker selvsagt JAPAN dere...Landet med mer enn jordskjelv.

 

 

 

 

 

E se ta kani ta ding dingi ring ring (Ninja re Bang Bang)

Har du sett "Syng"? En barnefilm - JA! men, du verden, "barnefilmer" er ikke engang hva det var. E se ta kani ta ding dingi ring ring. Hva det betyr? Aner ikke. Men du verden, som det gjør seg på 'film'. Og i musikk. This week har denne låten "snurret" på "platespilleren" min 24/7. Og i alle fall i hodet mitt. På bussen, "på" sykkelen min, på gata, på do, når jeg spiser, når jeg går, når jeg ser noen mennesker jeg snakker med. E se ta kani ta ding dingi ring ring. Det har surret i hodet mitt døgnet rundt. Kanskje har jeg blitt e se ta kani ding dingi ring ring?


  


hits